Termeni de utilizare

Termeni I

Accesând site-ul la https://book-of-ra-jocuri.ro/, sunteți de acord să fiți obligați de acești termeni de serviciu, de toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricărui loc local aplicabil. legi. Dacă nu sunteți de acord cu niciunul dintre acești termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele conținute de acest site web sunt protejate de legea aplicabilă a drepturilor de autor și a mărcilor comerciale.

Utilizați licența II

Permisiunea este acordată pentru a descărca temporar o copie a materialelor (informații sau software) pe site-ul Book of RA pentru a fi vizualizată doar în scopuri tranzitorii personale, non-comerciale. Aceasta este acordarea unei licențe, nu a unui transfer de titlu și, în conformitate cu această licență, nu puteți: modifica sau copia materialele; utilizați materialele pentru orice scop comercial sau pentru orice afișare publică (comercială sau non-comercială); încercați să decompilați sau inversați inginerul orice software conținut pe site-ul Book of RA; înlăturați din materiale orice drepturi de autor sau alte notificări proprii; sau transferați materialele către o altă persoană sau „oglindește” materialele de pe orice alt server. Această licență se încetează automat dacă încălcați oricare dintre aceste restricții și pot fi încetate de Book of RA în orice moment. După încetarea vizualizării acestor materiale sau la încetarea acestei licențe, trebuie să distrugeți orice materiale descărcate în posesia dvs., fie în format electronic sau tipărit.

Disclaimer III

Materialele de pe site-ul Book of RA sunt furnizate în mod „așa cum este”. Book of RA nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită și, prin aceasta, renunță și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții implicite sau condiții de comerciabilitate, aptitudini pentru un anumit scop sau nerespectarea proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor. În plus, Book of RA nu garantează și nu face nicio reprezentare cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său web sau în legătură cu alte materiale sau pe site-uri legate de acest site.

Limitări IV

În niciun caz, Book of RA sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau din cauza întreruperii afacerii) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele din Book of RA's site-ul web, chiar dacă Cartea RA sau un reprezentant autorizat al Cartii RA au fost notificate oral sau în scris despre posibilitatea unei astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune cauzale sau incidentale, este posibil să nu se aplice aceste limitări.

Precizia materialelor V

Materialele care apar pe site-ul Book of RA pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Cartea RA nu garantează faptul că niciunul dintre materialele de pe site-ul său web nu este exact, complet sau actual. Book of RA poate face modificări la materialele conținute pe site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, Cartea RA nu se angajează să actualizeze materialele.

Legături VI

Book of RA nu a revizuit toate site-urile legate de site-ul său web și nu este responsabil pentru conținutul unui astfel de site legat. Includerea oricărui link nu implică aprobarea de către Book of RA a site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site web legat este pe riscul utilizatorului.

Final provisions VII

Book of RA poate revizui acești termeni de serviciu pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord să fiți legat de versiunea actuală a acestor termeni de serviciu.

Legea guvernantă VIII

Acești termeni și condiții sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile României și vă supuneți irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor din acel stat sau locație.